Nieuws

Droes Protocol

WAARSCHUWING

Op enkele maneges in de omgeving heerst DROES.

Dit is een zeer besmettelijke ziekte bij paarden en pony’s.

Droes wordt veroorzaakt door een bacterie (streptococcus equi equi).
Deze bacterie zorgt voor infectie aan de voorste luchtwegen.

Vanwege het grote besmettingsgevaar het volgende protocol :
Kom je ook op andere maneges, zorg dan steeds voor schone, gewassen kleding , schoeisel, chaps, handschoenen, zweep.
Ook heel belangrijk : laat je paarden- poetsspullen en paardensnoepjes thuis.

We rekenen op jullie medewerking. Alvast bedankt voor jullie begrip.

Lessen in de zomervakantie

Lessen in de zomervakantie :

Voor de jeugd t.m. vrijdag 06 juli normale lestijden.
M.i.v. zaterdag 07 juli t.m. zaterdag 18 augustus is er voor de jeugd alleen les op zaterdag, hiervoor kun je het vakantierooster in de kantine invullen.

Voor zeer gevorderden en met eigen paard/pony ook op maandag 09 juli, 23 juli, 30 juli, 06 aug.,13 aug. 10.00 - 11.00 uur.

De lessen voor volwassenen gaan door t.m. dinsdag 03 juli en woensdag 04 juli. (vierdaagse week is er geen les.)
M.i.v. dinsdag 10 juli en woensdag 11 juli t.m. 15 augustus is er alleen ‘s avonds les, hiervoor het vakantierooster in de kantine invullen.

20 augustus t.m. 26 augustus is de manege gesloten.

Vanaf maandag 27 augustus is iedereen weer van harte welkom.

Fijne vakantie!

AVG wijziging manege Ebbers

  • Ivm de AVG, de Alg. Verordening Gegevensbescherming, ontvangt U een (nieuw) formulier voor het invullen van de meest noodzakelijke gegevens voor onze administratie.
  • We gaan met Uw gegevens zeer zorgvuldig om.
  • Wanneer U bij onze manege stopt met het volgen van lessen, worden de gegevens vernietigd.
  • We ontvangen dit formulier ondertekend met wel/niet akkoordverklaring weer graag retour (de meeste zijn al binnen).
  • We danken U alvast voor Uw medewerking.

Ouders doen mee met de les :-)

in februari kregen de ouders de kans om mee te doen in de les. Van hun kind kregen zij een voortreffelijke  uitleg. En daarna natuurlijk zelf ook een rondje op de pony. Vanaf nu krijgen de pony's en de kinderen nog meer respect : het was best wel moeilijk !

Pony-vierdaagse 2018!

ook in 2018 organiseren we weer de gezellige, leerzame, soms spannende, maar vooral ontspannende pony-vierdaagsen.
deze dagen zijn voor de jeugd vanaf 7 jaar, of dit jaar 7 jaar wordt.
voor kinderen met en zonder rij-ervaring, ook als je niet bij onze manege rijdt.
van maandag t.m. donderdag ben je van 9.30 – 16.30 uur welkom op de manege.

elke dag een ander programma : met pony’s poetsen, opzadelen, dressuur, springen, spel, wandel/buitenrit, en een middag knutselen.
pauze met limonade en rond 12.30 uur een lekkere lunch.
met evt. dieet wordt rekening gehouden.
bij onvoldoende deelname kunnen er weken worden samengevoegd.
kosten : € 180,-- met manegepony, € 110.-- met eigen pony.
te voldoen op de eerste dag.

Wanneer:
week 28 9 juli t/m 12 juli
week 29 geen pony-vierdaagse, vw. nijm. vierdaagse
week 30 23 juli t/m 26 juli
week 31 30 juli t/m 2 augustus
week 32 6 t/m 9 augustus
week 33 13 augustus t/m 16 augustus
week 34 20 augustus t/m 26 augustus is de manege gesloten

Wist je dat?

  • het vrij rijden is op zondag 9 September?
  • na het vrij rijden de springles begint voor gevorderden
  • het ook leuk is om daar naar te kijken
  • De volgende Ebbersdag op 7 Oktober 2018 is! Noteer deze datum dus in je Agenda!